Verheugend laagterecord van agrarische grondprijzen

Varik, 1-5-2035 Veel jongere boeren kijken vanuit 2035 nog wel eens met verbazing terug op de vorige decennia. Er moesten enorme pachtprijzen of hypotheekaflossingen betaald worden, die steeds hoger werden.  Men kwam niet toe aan het produceren van gezonde producten tegen een redelijke prijs.