Afstand markt – mens

Afstand tot de arbeidsmarkt. Hoezo afstand? Welke afstand?
Zou het ook andersom kunnen zijn: de markt met afstand tot de mens?
Als je bijvoorbeeld alleen al naar die “mooie” kantoorgebouwen kijkt. Wil je daar zijn als mens?