Maak de Aarde vrij

Veerhuis | Crowdfun campagne

In deze tijd groeit het verlangen om anders om te gaan met de Aarde. Is de Aarde een verdienmodel of een dienmodel? Doe mee met deze crowdfun-actie en dien de Aarde met jouw liefdevolle steun. Maak de Aarde vrij.

De actie liep tot 21 december om 19.22 uur. De actie is succesvol afgerond met 250 mensen die de 2220 m2  hebben vrijgekocht

Hoe we daarna verder gaan lees je hier.

Waarom de grond van iedereen is

Doordat grond onderdeel is van het economisch systeem, verhandeld wordt en een speculatieobject is geworden, zetten grondbezitters en speculanten het steeds vaker in om van veel geld nóg meer geld te maken.

Volgens Damaris Matthijsen is er maar één oplossing voor dit probleem: grond vrijmaken uit de economie en weer teruggeven aan gemeenschappen.

Want grond – zo stelt ze – is net zoals water en frisse lucht een gemeenschappelijk goed waar iedereen toegang tot zou moeten hebben én waar iedereen over zou moeten kunnen meebeslissen.

Iedere vierkante meter kunnen we immers maar één keer gebruiken. En wat we met die vierkante meters doen, heeft grote gevolgen voor het type samenleving dat we voor huidige en toekomstige generaties creëren. Damaris: “Daar gaan we met z’n allen over.”

> Wat zijn de voordelen van grond vrijmaken?

Doe mee en maak de aarde vrij.

Grondeigendom in de gemeenschap?

Wat heb je er aan? Wat kun je ermee? Wat kun je ervan leren?

Financieel effect

Bij deze grond actie van het Veerhuis verminderen onze kosten. Wij geven dat voordeel door aan onze bezoekers met een lagere koffieprijs. We hebben dat doorgerekend voor de hele wereld.

Als wereldwijd alle grond niet meer verhandeld wordt dalen de levensonderhoud kosten voor alle wereldburgers met € 17.000 per jaar. Ook naar de volgende generaties.

Beheer van grond

Wij willen beheer van grond samen met de deelnemers ook gaan ont-dekken. Dus hoe gaan we om met het toewijzen van grond en het gebruik ervan. Niet meer vanuit het pure belang van het geld, maar vanuit de wensen van mensen en natuur.

We richten hiervoor de organisatie Community Land Trust (CLT) op die hier expertise in heeft. Met CLT’s is in de USA al veel ervaring opgedaan.

Voordeel voor bedrijven

Nieuwe kansen liggen open als de zorg voor de aarde het startpunt is. Een verdienmodel wordt namelijk een dienmodel met als uitgangspunt “Relaties gaan voor de baten uit”. Daarin staat de zorg voor de Aarde en mensen centraal. Een businessplan ziet er dan ook anders uit. We noemen het een Bronplan. Onze bank heeft dat ook begrepen. Er is een nieuwe weg nodig, die meer verbonden is met de natuur.

Klimaat en Biodiversiteit

Wil je ook een gezond klimaat en een rijke biodiversiteit? Ja toch?  Stoppen met handel in grond biedt een uitweg.

De waarde van de Aarde stijgt dan met een beter bodem leven, gezonde CO2 balans, rijkere variëteit in insecten en dieren. Waarom? Gewoon omdat we van de Aarde houden. Doe je mee?

De commons

De mensen die betrokken zijn bij de grond (de deelnemers die geld inleggen en dat kunnen ook omliggende bewoners zijn) vormen de gemeenschap – de common – die toeziet op het nette gebruik van de grond.

Dit wordt georganiseerd in een DeelGenootschap. Daarin leren we om samen te werken en zaken te doen in liefde en vertrouwen.

Kun je zelf ook grond schenken?

Je kunt ook een stuk van je eigen tuin weggeven. Dat heeft symbolisch een grote waarde als veel mensen dat zouden doen. Echter of je nu 1 of 10 M2 weggeeft de kadasterkosten zijn € 420,- plus de notariskosten van € 350,- Voor het Veerhuis is dat per M2 relatief goedkoop. We gaan onderzoeken of we dit ook collectief kunnen aanbieden voor particuliere tuinen.

Doe mee en maak de aarde vrij.

Schenken om grond vrij te kopen werkt generaties door.

Hoe kan ik meedoen?

En wat gebeurt er met het geld?

Meedoen doe je zo

Je doet mee door middel van een donatie van 1 of meerdere vierkante meters a € 82,- / M2. Vind je € 82,- wat teveel? Je kunt ook een kleiner bedrag doneren.

 1. Ondersteun ons; voor ieder die vanaf 5 euro doneert planten wij een zonnebloem op ons stuk land.
 2. Vanaf € 82,- voor één M2 Veerhuis grond word je Ambassadeur van de Aarde. We houden je op de hoogte van hoe we met de Aarde omgaan. Hoe bijvoorbeeld ons voedselbos tot wasdom komt.
 3. Vanaf 10 M(€820,-) krijg je een gesigneerd boek + DVD van de film Down to Earth  van  Rolf Winters en Renata Heinen. Op een nog te plannen datum na 1 mei kun je het persoonlijk van hem in ontvangst nemen.
 4. Bij  20 M2 (€1.640,-) of meer krijg je ook van het Veerhuis er een origineel kunstwerkje van Pieter Kooistra bij. Zie hieronder 5 van de ruim 200 voorbeelden.

Het doel: 2220 vierkante meter

Bij overschrijding van dit doel zullen andere gronden voor vrijkoop aangekocht worden en overgedragen aan de Stichting Grond van Bestaan.

Kunstwerkjes Pieter Kooistra

Je ontvangt een bewijsstuk als zijnde deelnemer.

Met de ontvangen gelden delen we de aankoopsom en komt de lening op de grond te vervallen. Wij geven dit voordeel door aan onze bezoekers met een lagere koffieprijs.

Je bent Ambassadeur van de Aarde en maakt daarmee een statement. Je krijgt informatie hoe je dit vorm kunt geven; of met ons of voor de Aarde of gewoon je eigen tuin.

De grond gaat naar de Stichting Grond van Bestaan. Grond die na deze actie nooit meer verkocht kan worden en echt van de mensheid (waar jij deel van uit maakt) is geworden.

Er wordt een Community Land Trust gevormd die toeziet op de zorg voor de Aarde en dus ook het stukje grond van het Veerhuis. Voor ervaringen hiermee o.a. in de USA zie onze Earth pagina bij de FAQ’s, waarop ook te volgen is hoe we de Aarde op de Werelderfgoedlijst krijgen.

Geef de aarde

Geef de aarde
haar zachtheid terug,
haar kinderen,
haar wind en haar waaien,
haar bomen van papier
en zeeën van tijd.

geef de aarde
haar zon terug,
de warmte van haar buik,
de vlucht van haar vogels,
de geur van haar grond
en het verse groene gras
van toen haar zomer
nog in de zomer viel.

geef de aarde
alles wat je in huis hebt
en geef jezelf dan,
ja jijzelf,
geef jezelf dan maar weer…
de aarde terug,
in de stam van je lijf,
in het water van je bloed,
in het licht van je hart,
in de lucht van je huid,
in de ruimte van je zien,
in het draaien om je as.

© Gaston Bannier
Uit: Als de dagen losser zitten

Doe mee en maak de aarde vrij.

Ik doe mee

Vul onderstaande 3 stappen in om mee te doen.

[gravityform id=”79″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

.

 1. Voor iedereen die doneert planten we een zonnebloem op ons stuk land.
 2. Vanaf € 82,- voor één M2 Veerhuis grond word je Ambassadeur van de Aarde.
 3. Vanaf 10 M2 word je Ambassadeur en krijg je een gesigneerd boek + DVD van de film ‘Down to Earth’ van Rolf Winters en Renata Heinen.
 4. Vanaf 20 M of meer krijg je ook van het Veerhuis er een origineel kunstwerkje van Pieter Kooistra.

Veel gestelde vragen

FAQ

Geld dat je schenkt komt ten goede aan en op de rekening van de Stichting grond van bestaan en dat is een ANBI stichting Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt voor het algemeen belang. Dit geldt tevens voor schenkingen die een ANBI doet; ook deze schenkingen zijn vrij van dergelijke belastingen.

Je kunt ook rechtstreeks een schenking aan de UNO-foundation (eigenaar van het Veerhuis) doen. Wanneer deze in de vorm van  een lijfrente is, met een vast bedrag per jaar gedurende 5 jaar, dan zijn deze periodieke giften  – c.q. lijfrenteschenkingen – volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en niet gebonden aan een minimum- of maximumbedrag. Het verschil met gewone giften is, dat de schenker zich bij een periodieke gift verplicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te schenken; dat mag ook in termijnen.
Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen ontvangt u, of compenseert u, via uw inkomstenbelasting maar liefst 19,45% tot 49,50% van het geschonken bedrag.

Verder is iedere schenking (bezien vanuit de schenker) tot € 2.200 per jaar sowieso vrijgesteld.

Er wordt een gebruikersovereenkomst afgesloten die zegt dat wij de grond wel voor niets krijgen of financieren met schenkingen, maar dat wij er ook voor de grond zorgen; een ruil dus.  Je zorgt voor biodiversiteit, je houdt belendend bos in stand, je verrijkt het bodemleven, zorgt voor minder uitspoeling van giftige stoffen in het grondwater, je ruimt op etc etc. Dit is dus Algemeen Nut.

PK ’89 Levensmonument

Pieter Kooistra woonde in het Veerhuis te Varik en was bedenker van de kunstuitleen in Nederland (1955).
Hij heeft echter de laatste 20 jaar van zijn leven besteed aan het uitwerken van een totaal nieuw concept voor de economie. Hij volgde daarbij onder andere de gedachte van Buckminster Fuller dat je compleet iets nieuws naast de huidige economie moest zetten. Hij voegde daar aan toe: “Denk het onmogelijke en wees realistisch”.  In zijn denken was geld gekoppeld aan de reële productie- en consumptieproces en niet aan de handel en speculatie in grond. Ook de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke vormde een belangrijke peiler in zijn denken. De kunstwerken van Pieter Kooistra zijn een belangrijk inspiratiebron om opnieuw te kijken naar hoe wij zelf in het leven staan, hoe we met elkaar omgaan en met de Aarde. Hierbij één van de 200 miniatuur werken. Verder is zijn nalatenschap omvangrijk met onder andere standbeelden, foto’s collectie van het Nationale Ballet, zelfportretten, etc..

Het juridisch beheer van de grond en geld gaat via de Stichting Grond van Bestaan. Dit is een ANBI Stichting die onder toezicht staat van de fiscus. Tussen de Stichting UNO-Foundation en Stichting Grond van bestaan is voor een financiële verkeer een contract gemaakt. Naast het bestuur van de Stichting organiseren we ook nog een Community Land Trust, die met de gemeenschap toeziet op het juiste gebruik van de grond. We werken daarvoor samen met het Schumacher Center for New Economics, Economy Transformers en met Community Land Trust Nederland.
Simplitax staat ons bij als het gaat om juridische zaken.

Via de Earth Charter hebben we een directe verbinding met de UNESCO om de Werelderfgoed gedachte aldaar op de agenda te zetten. Internationaal is er een samenwerking met Global Eco-village Network, de Club van Boedapest, One planet – One People, Inheemse leiders via Forth World en Embassy of the Earth.

DOWN to EARTH is een van de meest succesvolle Nederlandse documentaires ooit. De documentaire is het resultaat van een vijf jaar durende wereldreis die Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen maakten, op zoek naar beschermers van onze natuur, de verborgen wijzen der aarde; de Earth Keepers. Ze interviewden stamhoofden, van Noord-Amerika tot Australië, van Namibië tot de Amazone. De film is bij de Klimaattop in Parijs in première gegaan en vertoond voordat de onderhandelaars aan tafel gingen. Om gehoor te geven aan de oproep van het publiek is een social impact enterprise opgericht; de Down to Earth Collective.  De Down to Earth Collective maakt de boodschap en wijsheid van de Earth Keepers bereikbaar voor iedereen. De stamoudsten in de film laten ons zien dat we allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat we tezamen een nieuwe wereld kunnen creëren. Dit begint met onszelf. De Down to Earth Collective helpt communities en bedrijven bij het accelereren van dit proces. De film wordt gebruikt als dialoog starter, samenwerking met bedrijven & onderwijsinstellingen richt zich op het ontwikkelen van leiderschap.

De overdracht van grond vormt bijna altijd een verkrijging voor de overdrachtsbelasting. 2% tot 7% heffing over de waarde. Door een verkoopregulerend beding op te nemen zal de waarde aanzienlijk verlaagd waardoor aanzienlijk minder overdrachtbelasting verschuldigd is. Door de grond uit de handel te halen neemt zal de marktwaarde fors afnemen.

Als de grond geschonken is aan de Stichting Grond van Bestaan dan wordt een opstalrecht gevestigd en wordt de WOZ-eigendomsaanslag van de grond door de opstalgerechtigde, het Veerhuis (Stg UNO Foundation), betaald.

Evert van Harn is rentmeester bij onder meer Stichting Grond van Bestaan en heeft een rapport opgesteld over de waarde van de grond los van het gebouw Veerhuis.  Rapport ligt in het Veerhuis ter inzage.

Een DeelGenootschap is een organisatievorm die niet juridisch is en dus de volle aandacht kan richten op de onderlinge samenwerking en zorg voor de Aarde / natuur. Niet-juridisch betekent niet dat we wetteloos zijn. Er is altijd een stichting  verbonden die toeziet op de wettelijk / fiscale zaken. In deze opzet is er dus een ander samenspel tussen bestuur en organisatie zelf. Er wordt inmiddels door vele organisaties geoefend hoe dit werkt.

Nu kan de eigenaar “gewoon” bepalen wat hij/zij met de grond doet. Wel makkelijk, maar heeft ook het gevaar in zich dat niet altijd de natuur beschermd wordt.

De CLT schept de voorwaarden voor de juiste dialoog tussen de betrokkenen ondernemers, gemeenschap en juridische beheerstichting en voert als zodanig haar beheerstaak uit namens gemeenschap en ondernemer.  Een CLT kan georganiseerd worden als een Deelgenootschap. Dit is vorm van hoe je Common organiseert.

Veerhuis Case.

De Aarde kent globaal 5 vormen van gebruik: (Land- en tuinbouw, Wonen, Bedrijfsvoering, Natuur en Infrastructuur) . Door toeval komen bij het Veerhuis alle vijf vormen van grondgebruik voor. We willen voor alle 5 vormen onderzoeken hoe we als gemeenschap optimaal voor grond kunt zorgen.

De vijf vormen van Veerhuis grondgebruik

 1. LAND- EN TUINBOUW De boomgaard achter het Veerhuis. Door bestemmingswijziging is de grondprijs van dit stukje grond gestegen van € 7,50 naar € 140,-. Met deze actie brengen we het naar 0,0 euro.
 2. WONEN Er is echter geen woonbestemming en het aanvragen daarvan kost € 8.000. De waardestijging van grond is dan een veelvoud ervan. Grond wordt dan handelswaar en die willen we met deze actie voorkomen
 3. BEDRIJFSVOERING  Door het delen van de grond komen de grondkosten van het Veerhuis te vervallen. Wij geven dat door aan onze bezoekers met een 50 ct lagere koffie prijs.
 4. NATUUR Naast het Veerhuis is een stuk natuur / bos dat de Waterschappen wil overnemen voor de dijkversterking. Maar wat nu als dit stukje grond onverkoopbaar is gemaakt. Geldt dan nog steeds onteigening als optie. I
 5. INFRASTRUCTUUR Het Veerhuis bezit door toeval een stuk dijkweg. Ook die gaan we weggeven. Ook die wil Waterschappen overnemen. Kunnen zij in plaats van kopen ook met gebruiksrecht genoegen nemen.

Het Veerhuis is daarmee een ideale oefenplek om dit uit te werken in gemeenschaps-, ondernemers- en juridische zin.

De grond gaan we overdragen op de Stichting Grond van Bestaan (GvB) waarmee het juridisch verankerd en via de statuten geregeld is dat het niet meer te koop is. Er wordt een Community Land Trust gevormd die toeziet op de zorg voor de Aarde en dus ook het stukje grond van het Veerhuis. De CLT schept de voorwaarden voor de juiste dialoog tussen de betrokkenen ondernemers, gemeenschap en juridische beheerstichting en voert als zodanig haar beheerstaak uit namens gemeenschap en ondernemer.  Intern vormt CLT samen met GvB een deelgenootschap om deze commons opzet goed te organiseren.

Een stuk land of een object op de Werelderfgoedlijst zetten moet officieel door de regering van dat land gedaan worden. Dus voor 200 landen tegelijk is dat een hele opdracht.  Eigenlijk zou het moeten gaan om de 7 miljard mensen die het met elkaar willen; een nog grotere opdracht. En toch hebben we dat te doen. We zien de huidige werelderfgoedlijst van de UNESCO als opstart voor die grote opdracht. We gaan het stap voor stap handen en voeten te geven en vragen de UNESCO eerst en vooral mee te werken aan de bewustwording voor de gedachte dat de hele Aarde ons erfgoed is. Kijk verder hier.

Er is nog veel te leren over het omgaan met de Aarde.

We gaan hieronder informatiebronnen verzamelen. De lijst is nu  (16 juni) nog lang niet compleet. Mail ons voor meer info.

Voor het bestellen van boeken bevelen we YouBeDo aan. Voor ieder boek dat je bestelt kun je zelf aangeven welk goed doel je wilt steunen. Dat als bijdrage van YouBeDo aan de wereld.

 1. LAND- EN TUINBOUW
  Herstellende Landbouw
  Agricultuur in balans
  Vruchtbare landbouw op biologisch dynamische grondslag
  Het voedsel dat we verbouwen
  Goed eten
 2. WONEN
 3. BEDRIJFSVOERING
 4. NATUUR
 5. INFRASTRUCTUUR

ALGEMEEN

Waar een wil is een omweg

Doe mee met deze crowdfun-actie en maak de aarde onder het Veerhuis vrij.