Afstand markt – mens

De Markt met afstand tot de Mens

Afstand tot de arbeidsmarkt. Hoezo afstand? Welke afstand?
Zou het ook andersom kunnen zijn: de markt met afstand tot de mens?
Als je bijvoorbeeld alleen al naar die “mooie” kantoorgebouwen kijkt. Wil je daar zijn als mens? Maar ja met je laptop in de tuin bij huis is ook niet altijd praktisch. Of toch wel?
Is de afstand van de markt tot de mens tegelijk ook afstand tot de natuur? Moeten we dan die verbinding eerst herstellen en kan er dan pas een mooie markt ontstaan? Er liggen dus vele kansen om de nieuwe tijd in te richten.

In dit artikel verkennen we deze gedachte met praktische tips hoe het anders kan.

Wat is eigenlijk markt?

Wiki zegt: “Markt is een woord met verschillende betekenissen. In de meest algemene zin is de markt het geheel van omstandigheden waaronder gevraagde en aangeboden hoeveelheden van een bepaald product of een bepaalde dienst verhandeld worden en waar een prijs ontstaat”.

Maar ja; alles van mens tot mens regelen is moeilijk. Een bedrijf kan het in het groot doen met geld als hulpmiddel. En toen gebeurde het . . . .  geld werd een product waarmee je ook kunt handelen en de slimmeriken onder ons konden dat spel goed spelen. Als je iemand nu vraagt: “Wil je geld of een paar broden?”, dan kies je natuurlijk voor geld; immers daar kun je alles mee kopen. Zo ontstond de afstand tussen markt en mens. Geld creëert afstand, omdat je zonder tussenkomst van mensen iets kunt verkrijgen,

Relatie klant-verkoper

Ik stond jaren terug in een Wereldwinkel als vrijwilliger toen op een gegeven moment een dame uit Indonesië binnenkwam en een hele mooie grote schelp wilde kopen. Zij vond de prijs eigenlijk te hoog en vroeg mij om een korting. Ik gaf aan dat we in een Wereldwinkel geen korting geven, omdat we het doel hebben om de producent een eerlijke prijs te betalen. Er is dan geen ruimte voor een korting. Daarop zei zij: “Dat is jammer. In ons land is het geven van een korting een onderdeel van het handelsspel tussen koper en verkoper, waarbij je elkaar wat gunt en ook met elkaar een relatie aangaat.” Geld met de handelsregels van de markt creëert afstand; immers het verlangen naar verbinding van de Indonesische vrouw heeft geen plek in de markt.

Kunnen we die regels rondom het gebruik van geld weer menselijk maken?

Nooit meer failliet gaan

Als we nu eens de zin “Kosten gaan voor de baten uit” vervangen door “Relaties gaan voor de baten uit”. Dan ziet het marktplaatje er heel anders uit. Dan zien bedrijven er anders uit en ontdekken we dat baten meer zijn dan geld alleen. Als nu eens een klant ook tegelijk medewerker en financier zou kunnen zijn dan werk je vanuit een gezamenlijk belang aan een mooi bedrijf. MyWheels is zo’n bedrijf dat ruim 25 jaar geleden begon vanuit die simpele gedacht met 1 deelauto en 3 deelnemers. In het begin is dan de groei heel langzaam; net zoals een zaadje uitgroeit tot een boom.

Elke auto had een klant die tevens beheerder was. De afstand tot de mens in de markt was klein; bedrijf en klant en medewerker trokken samen op. MyWheels deed vanuit die optiek ook al aan crowdfunding toen dit nog niet bestond. Het samen geld bij elkaar leggen geeft een goed gevoel en versterkt de band.

Inmiddels durven we de stelling aan dat als je de mens en dus de relatie als startpunt neemt je niet meer failliet kunt gaan. Een bedrijf neemt dan de vorm aan van de natuur waarin je spreekt over geboorte en sterven. Bij sterven neem je in gezamenlijkheid afscheid van het bedrijf, omdat diens taak volbracht is. Bij faillissement gaat het ten koste van de medewerkers die jaren hun liefde aan het bedrijf hebben gegeven.

Handelen vanuit de Bron

In deze vorm van zakendoen schrijf je ook andere bedrijfsplannen. Plannen waarbij de binnenkant (de ziel) en de buitenkant (het doen) in balans zijn. De ‘UNO-box‘ (zie foto) en het daaraan gerelateerde ‘Bronplan’ is daar een voorbeeld van. Binnen dat kader wordt gedacht en gehandeld vanuit eenheid. Wanneer je inziet dat alles met elkaar verbonden is dan is het logisch om goed met elkaar om te gaan. Daar heb je immers zelf voordeel van. Dit in tegenstelling tot het competitie en concurrentie denken. Daar is sprake van gevecht en van strijd. De nieuwe tijd met daarin de nieuwe economie in wording vraagt om het besef dat alles in wezen één is en dus gelijkwaardig aan elkaar. Het nieuwe succesvolle zakendoen gaat dan ook over het leren in verbinding en vrede met elkaar te leven en (samen)werken.

Op de UNO-box vind je aan de buitenkant de woorden van een regulier bedrijfsplan, die vertaald zijn naar de woorden aan de binnenkant.uno box ondernemingsplan nieuwe economie Een voorbeeld is missie en visie aan de buitenkant dat vertaald is naar de bron; de binnenkant, de ziel van het bedrijf.

Een bedrijf start vaak vanuit de passie van een persoon (zijn/haar bron), Vaak raakt de bron op de achtergrond en wordt de focus verlegt naar de missie die gericht is op geld verdienen. Om een voorbeeld te geven: een bedrijf begint bij de passie/bron van iemand die houdt van het werken met leer heeft. Deze bron leidt dan tot het verlangen een bedrijf op te richten om schoenen te maken. Met een ambitieuze missie voor ogen is diegene met de passie voor leer al gauw de manager die aandeelhouders tevreden moet houden.

De vraag is dan hoe die passie -de bron- levendig wordt en het zo houdt?

Zakendoen in liefde en vertrouwen.

Om vanuit de bron te denken en te werken vraagt om andere organisatievormen.

Het DeelGenootschap is daar een voorbeeld van en dat zorgt ervoor dat wij onszelf in werkverbanden organiseren vanuit vertrouwen, inzicht en liefde. Bestaande juridische structuren die gericht zijn op het voorkomen van de meest slechte situatie en daarmee in angst hun wortels hebben, laten de nieuwe structuren die we zochten niet toe.

Het gaat er om personen met elkaar te verbinden vanuit gedeelde intenties en gericht op ieders persoonlijke unieke kwaliteitsontwikkeling. Waar een coöperatie dit doet binnen de huidige maatschappelijke structuren gaat het DeelGenootschap een stap verder. Het is een associatie die kan fungeren als een soort zorgkring om elkaar heen, tot stand gekomen op basis van een gemeenschappelijke intentie; de bron.

Het staat naast de maatschappelijke juridische structuren en kan zonder notaris opgericht worden. Voor de fiscale en juridische aspecten kan bijvoorbeeld een stichting dienen, die als een kring binnen het DeelGenootschap staat en niet meer de traditionele zeggenschap heeft. In deze opzet werken we met respect voor de huidige structuren en bouwen er een nieuwe structuur naast.

Binnenkort verschijn het artikel in de Krant van de Aarde

Henry Mentink

Mede denkers aan dit artikel.

Cor van der Kaaij, Marcel van Twuijver, Amanda Cooiman-Sakkers, Trudie Tijssen, Edgar Koning, Nico van den Bergh, Douwe-Jan Schrale, Desiree Driesenaar, Theresa Oost, Karin Karis, Frans-Willem Deliën

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *