Sinds we de Aarde de Wereld zijn gaan noemen is het gedoe begonnen!

De Wereld is het menselijke perspectief op de Aarde. De mens staat centraal. De Aarde is ons bezit, ons eigendom.

Verheugend laagterecord van agrarische grondprijzen

Varik, 1-5-2035 Veel jongere boeren kijken vanuit 2035 nog wel eens met verbazing terug op de vorige decennia. Er moesten enorme pachtprijzen of hypotheekaflossingen betaald worden, die steeds hoger werden.  Men kwam niet toe aan het produceren van gezonde producten tegen een redelijke prijs.

Zorgen voor onze commons

Hoe beheren wij onze Commons? Ook wel alle input factoren die nodig zijn om de producten en diensten te produceren voor onze behoeften. Een community land trust in combinatie met het DeelGenootschap biedt perspectief

Hoe je de kloof tussen arm en rijk gewoon kunt oplossen

Een vruchtbare oplossing voor de kloof tussen arm en rijk

Toen ik zestien was, werd ik me bewust van de schrijnende kloof tussen arm en rijk. Hoe kun je die ongelijkheden oplossen? Wat kun je nu echt doen om de armoede in de wereld structureel aan te pakken. In dit blog vertel ik je mijn persoonlijke verhaal inclusief een vruchtbare oplossing.