Zo binnen/zo buiten

10-daagse training Veerhuis Leerplaets

Leergang

Zo binnen/zo buiten

Even overleg? 0344-605640

kostenwaardering naar draagkracht tussen € 50,– en € 150,– per bijeenkomst
startvrijdag 18 oktober 2019
aantal dagen10 dagen
maximaal aantal deelnemers12
oriëntatiedagvrijdag 13 september 2019

Meer informatie en/of aanmelden:

bel (06-14687873) of mail (jac@veerhuis.nl)

Jac Hielema

Hoe jouw leven eruit ziet, wordt beïnvloed door hoe andere mensen jou zien. Maar vooral ook door hoe je zelf naar dingen kijkt, hoe je met je gedachten en gevoelens omgaat. Zie je werkelijk wat er is of zie je wat je al dacht te weten? Op welke manier verbind jij je optimaal, hoe is jouw ‘constitutie’ daarin? Jouw kleuren of vermogens zijn fundamenteel anders dan die van een ander. Je kunt zowel jezelf als het anders-zijn van een ander leren kennen door je in de verschillende kleuren te verdiepen. We gaan dus op zelfonderzoek uit door te stoeien met ons denken en onze waarneming. Wat we ontdekken gaan we toepassen op onszelf, in het sociale en op de overige praktijk van ons werken en leven. Met name je band met je natuurlijke omgeving (plant, dier en mens) zal erop vooruitgaan.

  • Wie jij kunt zijn is het resultaat van de wisselwerking tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.
  • Ideeën krijg je niet zomaar: zij ontstaan door een creatieve handeling waar je goed in kunt worden.
  • Een krachtige verbeelding maakt je denken objectiever.
  • Jij maakt deel uit van je omgeving – hóe, dat kun je onderzoeken door je waarneming te onderzoeken. Zo speur je ook je onbewuste overtuigingen op.
  • Zo’n 80 á 95% van je waarneming bestaat uit wat je al wist. Hoe hou je een opening voor de ander die je nú ziet? Ook waarnemen is een creatieve handeling, waar je goed in kan worden.
  • Aan hoe kleur zich manifesteert kun je zien op welke manieren mensen zich zoal verbinden met hun omgeving of ook waar je trauma’s liggen.
  • Alle mensen zijn daarin anders – via de kleuren kun je je in dat anders-zijn inleven.
  • Aan hoe kleuren elkaar optisch oproepen kun je lezen hoe ‘chemie’ werkt in het sociale.

Wat leer je?

Je leert jezelf in de werkelijkheid in diepere zin kennen. Door je eigen denken, handelen en waarnemen liefdevol te onderzoeken en jezelf te laten spiegelen cq te spiegelen in de groep. Door je te verdiepen in je motieven en drijfveren. Door je eigen kleur te bekennen en die van anderen te respecteren. Zo ontwikkel je vertrouwen in jezelf en de wereld en kun je vanuit inzicht in jezelf en de wereld je levens-, werk- en leerdoelen bepalen in verbinding met de wereld.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit tien trainingsdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur). Tijdens die dagen verdiep je je door middel van denk- en waarnemingsoefeningen in eenvoudige objecten, planten en bomen, dieren en jezelf om jezelf in het bijzonder, de mens in het algemeen, in diepere zin te leren kennen. ‘s Middags onderzoek je je waarneming: door verschillende kleurenbrillen kijkend, visualiserend, tekenend en schilderend, leer je over het ontstaan en de werking van kleuren als vormen van sociale interactie. Elke kleur vertegenwoordigt een gebied van interactie, vermogens of eigenschappen die niemand als een volledig palet in huis heeft. Naarmate het programma vordert, zul je ontdekken dat het ochtend- en middagprogramma elkaar aanvullen en versterken, je ontwikkelt je langzaam tot een in jezelf gegronde vrij mens in verbinding met de wereld.

Is deze Leergang geschikt voor mij?

Deze Leergang is voor iedereen die leeft met het verlangen te leven vanuit liefde voor het (samen)leven. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals jij hier en nu bent. Wel heb je de bereidheid om te kijken naar je eigen denken en handelen, de wil om van binnen naar buiten te leven en samen met de andere deelnemers een veilige sfeer te creëren waarin alles gezegd en gedaan kan worden wat nodig is voor het proces.

data

De bijeenkomsten vinden plaats in het Veerhuis in Varik op de vrijdagen 18 oktober, 15 november, 20 december, 17 januari 2020, 14 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni en 10 juli.

investering

Tijdens deze Leergang investeer je naar draagkracht in de ontwikkeling van jezelf als mens een bedrag tussen de € 500,– en € 1500,–. Betalen in termijnen is mogelijk. Ook is het mogelijk om achteraf je investering bij te stellen. De kosten mogen geen reden zijn om niet mee te doen. Alle prijzen zijn inclusief BTW en koffie/thee en lekkers. Een lunch kun je zelf meenemen of (tegen betaling) gebruiken in het Veerhuis.

oriëntatiedag

Om je te oriënteren op de Leergang Zo binnen/zo buiten kun je deelnemen aan de oriëntatiedag op vrijdag 13 september 2019 in het Veerhuis, kosten € 25,– inclusief koffie/thee en lekkers en een lunch.

Wie zijn je docenten?

De Leergang Zo binnen/zo buiten wordt gegeven door Jac Hielema, leraar Samenlevingskunst en Evelien Nijeboer, beeldend kunstenaar en kleuronderzoeker.

Jac: “Tijdens mijn studie Tropische Cultuurtechniek in Wageningen raakte ik verstrikt in westerse wetenschap en richtte me vervolgens op oosterse filosofie. Ook daarin raakte ik mezelf kwijt. Totdat ik me verdiepte in mijn eigen binnenwereld zoals de schrijver en dichter Goethe zich verdiepte in het plantenleven. Al doende ontdekte ik hoe ik denkend en handelend deel uitmaak van die ene buitenwereld waar alle mensen deel van uitmaken. Vanuit mijn ervaring met onderzoek naar mijn eigen grondslagen creëer ik oefeningen voor iedereen die zichzelf in diepere zin wil leren kennen.”

Evelien: “Ik deed de kunst- en de Rijksacademie. Als schilder en kleuronderzoeker heb ik mijn eigen waarneming onderzocht en geobjectiveerd. Dit heb ik opgeschreven en toegankelijk gemaakt voor anderen. Ik ben kleur gaan zien als een vorm van verbinding ofwel sociale interactie: elke kleur vertegenwoordigt vermogens of eigenschappen die we geen van allen als volledig palet in huis hebben. Maar die we wel bij onszelf en elkaar kunnen leren waarnemen en waarderen. Ik streef ernaar de ontwikkeling van de menselijke ziel te leren kennen. Mijn hoogste streven is om, zowel door aandacht als handelen, de ruwheden van pijn en trauma zich te laten omvormen tot vermogens om in het sociale te zien en te genezen.”

Reviews

Ik voelde me altijd een beetje een dwaler in de-grote-mensen-wereld. Had het gevoel dat iedereen bij de geboorte een soort handleiding heeft meegekregen en dat ze mij die vergeten zijn mee te geven. Ik wist niet goed hoe ik me moest gedragen, mijn plek moest vinden in dit grote geheel en paste allerlei “jasjes” die ik zo goed bij andere mensen vond staan. Maar als ik ze dan had aangetrokken voelde ik me daar toch niet zo prettig bij als dat ik hoopte, of het was alleen maar leuk voor een bepaalde periode. Dan zag ik weer een andere jas die ik wel even wilde aan trekken. Maar deze manier van ontdekken is voorbij! Nu ontwerp ik mijn eigen jas! Vanuit binnenuit is er nu een stem die zich steeds meer durft laten horen. Daarmee kleur ik mijn eigen stof. En ook al is de jas nog lang niet af, misschien wordt hij dat zelfs wel nooit, ik ben er zo blij mee: Hij zit als gegoten

Aanmelden 10-daagse training Zo binnen/zo buiten

aanmelden Leergang Zo binnen/zo buiten 2019/2020

Veerhuis

Doe- en kennishuis voor een nieuwe economie en samenleving