Wij geven aan de Aarde – de Aarde geeft aan ons.

Het Veerhuis heeft met de Krui-tocht naar Parijs ervaren hoe blij mensen worden
van de gedachte dat we geld ten goede komt aan Moeder Aarde.

Wil je ons steunen met en eenmalige donatie.
Schenkingen kunnen worden gedaan op onze ANBI Fonds op Naam
bij de Iona Stichting  met deze drie stappen

1. Ga naar onderstaande doneer-link en vul je naam in en
2. bij SCHENKING VOOR EEN SPECIFIEK FONDS
vul je “2759″ of “Veerhuis Voor de Aarde” in
3. Kies een bedrag en betaal.

.

Wil je maandelijks een klein bedrag storten?
Je kunt dit instellen bij jouw bank-app of online bij je bank.
Maak dan die bedragen over naar IBAN NL 88 INGB 0001 6389 00
t.n.v. Iona Stichting o.v.v. Fonds  2759 Veerhuis Voor de Aarde.
Vermeld ook je email, zodat we je kunnen bedanken.

.

De komende zeven jaar

We hebben voorzien dat we om het jaar gaan lopen
en het andere jaar voeren we activiteiten uit voor de Aarde

Zie HIER het overzicht voor de komende zeven jaar.

In 2022 brachten we de wensen van honderden mensen naar de UNESCO.
Die gaan we in 2023 omzetten in concrete ideeën
en brengen die in 2024 weer naar de UNESCO

Zo gaan we verder tot in 2029.

.

Little Sister is Loving you

De zeven jaar cyclus eindigen we met het boek “Little Sister is Loving you”.
Het verhaal uit 1984 van “Big Brother is watching you” laten we dan achter ons.

Je kunt ons hiervoor ook meerdere jaren steunen,
dan betaal je geen schenkgeld en is het hele bedrag
aftrekbaar voor de belasting.
Dus vadertje staat betaalt dan ruim mee.

Voor periodiek schenken kun je HIER meer informatie vinden
en onderaan staat daar het formulier om in te vullen.