Het omgekeerde basisinkomen.

In 2035 tekent Ad Broere het volgende verslag op over basisinkomen.

Varik – 1-10-2035
Verslaggever Ad Broere

De gedachte aan een basisinkomen ging al jaren rond. Nu in 2035 hebben we de juiste vorm gevonden. Het blijkt namelijk slimmer te zijn om niet een bedrag te verstrekken per maand, maar om de productprijzen massaal te verlagen door niet meer in grond te handelen.

Wie verdient er aan het basisinkomen?

Hoe zit dat? Een basisinkomen had als gedachte dat we meer ruimte  zouden krijgen voor onze eigen persoonlijke ontwikkeling en ook nog allerlei sociale vangnet systemen zouden kunnen simplificeren. Wat we nu weten is dat geld verstrekken voor basisinkomen geen antwoord is op het vele investeringsgeld in de wereld en dat maar blijft zoeken naar nog meer rendement. We moesten immers groeien vonden we en dus de prijzen stegen. Door die prijsstijging werd  jouw basisinkomen dan weer gewoon ‘opgegeten’ en hadden we niet genoeg geld om van te leven.

Brand Notre Dame opent ogen

Gelukkig kwam er begin jaren ’20 een beweging op gang dat we de Aarde als waardevol erfgoed gingen zien en het teveel aan geld in de wereld gingen gebruiken om grond wereldwijd vrij te kopen. Dat er teveel geld was zagen we bijvoorbeeld toen in 2019 het werelderfgoed de Notre Dame in Parijs afbrandde. De dag direct na de brand was er door bedrijven, individuen en organisaties al 700 miljoen (!) euro bij elkaar gebracht voor de renovatie. Daarom staat de La Grande Dame er nu in 2035 weer even mooi bij als voor de brand; tevens één van de werelderfgoedlijst plekken.

Deze brand, en vooral de financiële hulpverleningsactie direct erna, heeft ook effecten gehad die we nu pas kunnen onderkennen. Velen vroegen zich af waar de enorme fondsen zo snel vandaan en massaal vandaan kwamen. Geconstateerd moest worden dat er een enorm reservoir aan fondsen boven de ‘markt’ aanwezig was die kennelijk niet was vastgelegd en ook geen bestemming had. Een ‘wolk’ van geld dus, die de wereld omcirkelt en waarmee de eigenaren niets doen.

Maak de Aarde vrij – dat is de basis

En dit is waar veerman Henry Mentink om de hoek komt kijken. Hij startte in 2020 een actie om deze wolk aan onbestemd geld in te zetten voor het vrijkopen van de Aarde. Hij deed dit door de grond met dat geld op te kopen en zo de aarde aan zichzelf terug te geven. Mentink, ‘Ik herinner me dat het basisinkomen een hot onderwerp was geworden dankzij het boek van voormalig premier Bregman, Gratis geld voor iedereen. Dat idee was natuurlijk sympathiek maar binnen een economie die zich nog baseert op geld als productiemiddel weinig behulpzaam.”  Een dergelijke economie richt zich, aldus Mentink en dat kan ik geheel onderschrijven, immers nog steeds op het geld verdienen met behulp van geld.

Op naar een basisverlichting

Met de grond vrijkoop actie ontstond een enorme spiraal naar beneden van goedkoper worden van producten,  omdat de grondprijs kwam te vervallen en ook omdat door het teruggeven van geld aan de aarde de hoeveelheid geld in de wereld aanzienlijk minder werd. Men berekende toen dat het voordeel per inwoner wereldwijd € 17.000 euro per jaar was . . . levenslang. Nu blijkt het zelfs meer te zijn. Het is dus een soort omgekeerd basisinkomen – oftewel basisverlichting. Iedereen krijgt hierdoor dus ook veel meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  en ook financiële middelen om duurzamer te leven.

We spreken nu niet meer over groei van de economie, maar over een economie die floreert en welzijn voor iedereen brengt.  Ze groeit en bloeit. Ze komt tot volle ontplooiing en stijgt uit boven alle verwachtingen.  Ook omdat er een nieuw elan is ontstaan, waardoor over de hele wereld kleinschalige economische initiatieven ertoe hebben bijgedragen dat vrijwel niemand meer afhankelijk is van een uitkering.

Veerhuis Varik
Voor een mooie Aarde
Vaar op liefde en moed

Steun de Krui-tocht

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *