Het Krui-tocht avontuur

KLIK HIER voor meer info

Doorkijk naar de toekomst

Onze kijk op een doorbraak 

Steeds hogere dijken en muren van regels.

We staan aan de vooravond van een kijkdoorbraak

Waar de liefde, onze passie en verlangen weer kan (over)stromen

Voor een Wereld Erfgoed Waardig bestaan

De Wonderbar is het crowdfilmen van de natuur van de Aarde.  Het is het gastvrije middelpunt van buitenruimtes als natuurgebieden, eilanden, landgoederen, parken, openbare ruimtes (white & third spaces). Meer weten? Klik hier.

De Kijkdoorbraak met betrekking tot grond. De doorbraak is het uitwerken van de gedachte om van enkelvoudig eigenaarschap (de koper is bepalend) toe werken naar relationeel eigenaarschap. Dit is een drievoudige balans tussen juridisch eigenaar en het gemeenschappelijke belang en ondernemerschap.

Kijkdoorbraak

Wanneer het water aan de lippen
je vraagt een andere koers te gaan
klimmen we en turen
dalen af
naar dichterbij
De kunst van anders kijken
jouw blik naast die van mij
Als stromend water wassen gaat
en verder stijgt tot aan je zicht
brengt de kunst van de verbeelding
opnieuw schoonheid aan het licht
Voor je voeten
voor wie ziet
stroomt veranderend perspectief
Vanuit de vensters van verlangen
hebben we
de Aarde
lief
Toos Koopmans

Pieter Kooistra. Het vrouwelijk in onze ziel en de rol van ons keuze-makende ik.
Leven is bewust worden, een transformatieproces van onbewuste gevoelens die ons door denken bewust worden. Ons leven staat in voortdurende relatie tot het gehele levensproces en in die wisselwerking worden we ons bewust een eigen individualiteit in het geheel te zijn, een eigen ik.

Meer over Pieter Kooistra

Toen God verdween uit Varik | Cor op Pad

Je hebt een ideaal en je wilt dit gaan realiseren met mensen. Maar ja, wat voor een juridische vorm kies je. Voor je het weet zit je gevangen in bestaande structuren gebaseerd op angst en controle waarin je je best doet om jouw idealen en manier van gelijkwaardig werken binnen de ingeslopen hiërarchie nog overeind te houden. Het DeelGenootschap is een niet-juridisch vorm die toch ook aan de wet voldoet. Kijk hier voor meer info

We verzamelen veren. Ze liggen soms zomaar voor je voeten. Een veertje. Een kado van de vogels voor ons. Teer, verfijnd en uniek zijn ze die veertjes. Het rapen van de veertjes is een herinnering aan de veerkracht en kracht van de vogels.

Wij nodigen je uit om de veren op je pad te rapen en te verzamelen en een buiging te maken voor de mooie Aarde waarop we mogen rondlopen.

Doe je mee op deze pagina lees je meer.

De magie ligt aan je voeten in een doodgewone waterplas.

Waar we er eerder aan voorbij liepen duiken we er nu in, met onze camera.

We zien meer en meer. De natuurlijke elementen komen erin samen, aarde, lucht, water en als de zon schijnt ook vuur.

Alles blijkt verbonden en oneindig diep te zijn. Kijk je mee?

uno box ondernemingsplan nieuwe economie

Je wilt een sociale en circulaire onderneming zijn maar je merkt dat de bestaande bedrijfsplannen klassiek zijn ingericht en eigenlijk niet geschikt voor je zijn. Ze gaan alleen maar over winst maken en kostenbeheersing.

Met een klassiek bedrijfsplan is het voor jou niet mogelijk om de binnenkant van je bedrijf en jouw drijfveren te verbinden met de buitenkant. Of andersom; als je alleen maar naar de binnenkant kijkt vergeet je misschien naar de (economische) levensvatbaarheid te kijken. Zie UNO-box

“Voor mij is het oog van een vrouw het oog van Moeder Aarde zelf, die altijd waakt over het welzijn van haar kinderen. Is Ze met ons tevreden? Kunnen we haar recht in het oog kijken? Ik denk dat we volwassen genoeg zijn geworden om te begrijpen dat het nu onze beurt is om voor onze lieve Moeder Aarde te zorgen. ”

Viktoria Kova. Zie hier hoe haar ogen kijken

“Het gezamenlijk zorgen voor de Aarde is eigenlijk net zoals een puzzel.”
Fireke ziet ieder individu als een puzzelstukje dat vanuit zijn of haar interesses en talenten een bijdrage levert aan een betere wereld. Breng je al die puzzelstukjes samen, dan ontstaat een prachtig en krachtig geheel.
Het Veerhuis is zo’n plek waar puzzelstukjes bij elkaar komen. Met deze puzzelactie wil zij dat via kunst zichtbaar maken. Doe hier mee. De eerste 5 zijn al binnen.

In awe of a tree

When I am among the trees
(Mary Oliver)

Deze boom aan de Waal is geworteld in de Aarde. Vertelt verhalen.

We nemen je mee in een open manier van kijken, waarbij nieuwe verbindingen gemaakt worden. Een ontmoeting tussen mens en boom en de verbindende kracht van de natuur.
Heel goed kijken, dan zie je meer. Nog beter kijken, dan zie je alles.
Vertrouw op je eigen waarneming en denkkracht.
Daarna ga je tekenen met materialen die ter plekke voorhanden zijn.

Meer over Liesbeth Sterrenburg

Economy Transformers

Samenlevingskunst
Toe aan een nieuwe samenleving en economie?
Voel je ook een diep verlangen naar een mens- en Aarde-waardige samenleving? Met een cultuur waarin alle mensen zonder uitzondering zichzelf kunnen zijn? En een economie waarin de gezamenlijk geproduceerde koek eerlijk wordt verdeeld? “Een onbereikbaar ideaal?”, vraag je je misschien af. Dit en veel meer bij de Economy Transformers

Een Haiku ophangen in de natuur kan ons besef verrijken van de waarde van de natuur. Een voorbeeld: “Niemand is illegaal. De Aarde is er voor ons allemaal”. Meld je aan bij Bianca (link hieronder) om te leren Haiku’s maken en onze tuin te verrijken ermee. Lees hier meer.

Wat gaan we doen.

In ieder geval werken aan het voorstel om de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst te zetten.

Meer volgt . . ..

Donatie in geld of tijd

Wat we verdienen als Veerhuis en de giften die we ontvangen besteden we aan het verder onder de aandacht brengen van de zorg voor de Aarde. We willen dit (inter) nationaal op de agenda krijgen.

Heb je ideeën voor tijd die je wenst in te zetten mail dan  henry[at]veerhuis.nl

Doe je mee met een donatie voor de lopende kosten?
Doneren aan het Veerhuis kan hieronder.
Vul onderstaande 3 stappen in om mee te doen.