De 45 dagen krui-tocht naar Parijs

De Aarde weer op de eerste plaats zetten

Ik deelde auto’s en wil nu de hele Aarde delen

“Ik deelde auto’s en wil nu de hele Aarde delen” aldus Henry en het idee van de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst was geboren.

Een maf idee dat serieuze vormen begint aan te nemen. Het begon met een symbolische actie op 12 maart 2019 (zie het filmpje). Een prachtig idee. Maar hoe begin je daaraan?

Net zoals bij alle grootse ideeën begint het met een kleine stap. Het kan in jouw tuin of op jouw stukje land beginnen.

Laten we samen een Aardeg tijdperk inluiden. Lees hieronder hoe een eetlepel aarde van jouw tuin het begin kan zijn.

Hoe begon Henry in 2019 aan het avontuur.

Maak kennis met Henry

Het Aardegste tijdperk is aangebroken

Alle liefde gaan we stoppen in de Aarde. We  zijn vergeten hoe we respectvol met onze Aarde om kunnen gaan. Dat vindt Henry ook. Hij gaat het liefdevol aanpakken.

En wel door de Aarde op de Werelderfgoedlijst van UNESCO in Parijs te plaatsen. Werelds initiatief toch! Henry gaat een Krui-tocht starten op de Dag van de Aarde – 22 april 2022.

En jij kan hem nu al een handje helpen door hem een steuntje in de rug te geven voor zijn reis. Dat kan op veel manieren en dat lees je hierna.

Hoe staat de UNESCO daar tegenover?

Dit voorjaar hebben we gesproken met hun Nederlandse directeur. Zij deed een goede suggestie.

Zij verwees ons, als eerste stap, naar hun Biosphere en Geopark programma’s. Zie voor een toelichting de FAQ’s onderaan.

Henry gaat met JOUW aarde naar Parijs, met kruiwagen

Geef een stukje van jouw aarde mee. Hoe werkt dat?

Jouw eetlepel grond voor een gezonde Aarde

Grootse ideeën beginnen met een kleine stap. Het kan in jouw tuin of op jouw stukje land beginnen. Schep een eetlepel grond uit jouw tuin / land en geef het een wens mee. Stuur het naar ons op en wij brengen het naar Parijs.

Doneer tegelijk € 25 euro (of kies een ander bedrag) om deze bijzondere krui-tocht mogelijk te maken. Doe deze eetlepel aarde in een buideltje van afbreekbaar materiaal.

De 1000 buideltjes aarde challenge

Een stukje van jouw tuin/land wordt aan de UNESCO getoond en 1000 buideltjes worden daarna onderdeel van een Aarde monument bij het kasteel Millemont (nabij Parijs). Een voorbeeld van hoe we de Aarde met zorg overdragen aan de volgende generaties.

Jouw Aardege wens in een natuurmonument

Een eetlepel grond

In een buideltje met jouw wens voor de Aarde

.

Wat maakt deze tocht nog meer bijzonder

De tocht bestaat uit 45 dagen van gemiddeld 10 km per dag. En op elke lokatie van aankomst zullen we de mooie Aarde laten zien.

Op deze lijst zie je de voorlopige route die wordt gelopen. Ken je iemand die op die route iets moois zou kunnen doen voor de Aarde; laat het ons dan weten via contact.

We gaan op de route langs bij een voedselbos, bij meerdere biologische boerderijen, een kinder-Aarde happening bij het Kennedy monument in Brussel, uiteraard bij de EU te Brussel.

Bij een boerderij voor WWOOF-ers; optredens in het bos, bij een hofarts die patiënten behandelt in zijn “Droomgaard”, inheemse leiders die op verschillende plekken aanwezig zijn en nog veel meer.

Doe mee en maak de aarde vrij.

Heb je vragen?

Meedoen doe je zo

Nu kun je de tocht al ondersteunen met geld en een aardedonatie uit jouw tuin. Jouw cadeau aan de Aarde. Je krijgt febr./maart als een van de eersten de uitnodiging om een dag (of meer) mee te lopen.

Doel: De hele Aarde aanbieden voor op de Werelderfgoedlijst.
Praktisch doel: Zorg en liefde voor de Aarde centraal stellen en giften ophalen voor de aankopen van grond (Land gifting) om de bio-waarde veilig te stellen voor alle volgende generaties. Vul onderstaande 3 stappen in om mee te doen en de kruiwagen met veel aarde aan te laten komen in Parijs bij de UNESCO

Geef de aarde

Geef de aarde
haar zachtheid terug,
haar kinderen,
haar wind en haar waaien,
haar bomen van papier
en zeeën van tijd.

geef de aarde
haar zon terug,
de warmte van haar buik,
de vlucht van haar vogels,
de geur van haar grond
en het verse groene gras
van toen haar zomer
nog in de zomer viel.

geef de aarde
alles wat je in huis hebt
en geef jezelf dan,
ja jijzelf,
geef jezelf dan maar weer…
de aarde terug,
in de stam van je lijf,
in het water van je bloed,
in het licht van je hart,
in de lucht van je huid,
in de ruimte van je zien,
in het draaien om je as.

© Gaston Bannier
Uit: Als de dagen losser zitten

Veel gestelde vragen

FAQ

Een stuk land of een object op de Werelderfgoedlijst zetten moet officieel door de regering van dat land gedaan worden. Dus voor 200 landen tegelijk is dat een hele opdracht.  Eigenlijk zou het moeten gaan om de 7 miljard mensen die het met elkaar willen; een nog grotere opdracht. En toch hebben we dat te doen. We zien de huidige werelderfgoedlijst van de UNESCO als stip aan de horizon voor die grote opdracht. We gaan het stap voor stap handen en voeten te geven en vragen de UNESCO eerst en vooral mee te werken aan de bewustwording voor de gedachte dat de hele Aarde ons erfgoed is. Een overzicht van de opzet/aanpak vind je hier.

Als kapstok wellicht DE 3 CRITICAL ENTRY POINTS Dit is een inbreng van de VN Commons groep om aan te geven dat aan de SDG’s voldaan kan worden als voldaan wordt aan 3 basis voorwaarden:

  • De natuur als uitgangspunt nemen; wat de natuur ons te vertellen heeft en daar naar handelen
  • De gemeenschapsvorming als sterk basis. Het sociale proces
  • Een gezonde en nieuwe economische grondslag.

Dit zijn ook de 3 pijlers van het Biosphere programma van de UNESCO. Dit filmpje geeft een mooie uitleg. Ook de Geoparken zijn goed voorbeelden van zorg voor de Aarde.

We hebben geen specifiek doel van een X-bedrag. Ons doel is het proces in gang te zetten voor het uit de handel halen van grond. Grond / de Aarde is ons gezamenlijk erfgoed.
We zijn daarin pionier zonder verdien model; eigenlijk een dienmodel voor de Aarde. Dit proces zal jaren duren en daar vragen we steun voor. De besteding ervan gaan we via een intern netwerk met de gemeenschap delen. Zie deze link.

We zullen ook stimuleren dat er schenkgeld komt dat helemaal buiten ons om gaat. We werken immers aan bewustwording met de krui-tocht en brengen mensen op ideeën die dan zelf er mee aan de slag gaan.

Het juridisch beheer van de grond en geld gaat via de Stichting Grond van Bestaan. Dit is een ANBI Stichting die onder toezicht staat van de fiscus. Tussen de Stichting UNO-Foundation en Stichting Grond van bestaan is voor een financiële verkeer een contract gemaakt. Naast het bestuur van de Stichting organiseren we ook nog een Community Land Trust, die met de gemeenschap toeziet op het juiste gebruik van de grond. We werken daarvoor samen met het Schumacher Center for New Economics, Economy Transformers en met Community Land Trust Nederland.
Simplitax staat ons bij als het gaat om juridische zaken.

Via de Earth Charter hebben we een directe verbinding met de UNESCO om de Werelderfgoed gedachte aldaar op de agenda te zetten. Internationaal is er een samenwerking met Global Eco-village Network, de Club van Boedapest, One planet – One People, Inheemse leiders via Forth World en Embassy of the Earth.

Er is nog veel te leren over het omgaan met de Aarde.

We gaan hieronder informatiebronnen verzamelen. De lijst is nu  (16 juni) nog lang niet compleet. Mail ons voor meer info.

Voor het bestellen van boeken bevelen we YouBeDo aan. Voor ieder boek dat je bestelt kun je zelf aangeven welk goed doel je wilt steunen. Dat als bijdrage van YouBeDo aan de wereld.

 1. LAND- EN TUINBOUW
  Herstellende Landbouw
  Agricultuur in balans
  Vruchtbare landbouw op biologisch dynamische grondslag
  Het voedsel dat we verbouwen
  Goed eten
 2. WONEN
 3. BEDRIJFSVOERING
 4. NATUUR
 5. INFRASTRUCTUUR

ALGEMEEN

Waar een wil is een omweg

Nu kan de eigenaar “gewoon” bepalen wat hij/zij met de grond doet. Wel makkelijk, maar heeft ook het gevaar in zich dat niet altijd de natuur beschermd wordt.

De CLT schept de voorwaarden voor de juiste dialoog tussen de betrokkenen ondernemers, gemeenschap en juridische beheerstichting en voert als zodanig haar beheerstaak uit namens gemeenschap en ondernemer.  Een CLT kan georganiseerd worden als een Deelgenootschap. Dit is vorm van hoe je Common organiseert.

Veerhuis Case.

De Aarde kent globaal 5 vormen van gebruik: (Land- en tuinbouw, Wonen, Bedrijfsvoering, Natuur en Infrastructuur) . Door toeval komen bij het Veerhuis alle vijf vormen van grondgebruik voor. We willen voor alle 5 vormen onderzoeken hoe we als gemeenschap optimaal voor grond kunt zorgen.

De vijf vormen van Veerhuis grondgebruik

 1. LAND- EN TUINBOUW De boomgaard achter het Veerhuis. Door bestemmingswijziging is de grondprijs van dit stukje grond gestegen van € 7,50 naar € 140,-. Met deze actie brengen we het naar 0,0 euro.
 2. WONEN Er is echter geen woonbestemming en het aanvragen daarvan kost € 8.000. De waardestijging van grond is dan een veelvoud ervan. Grond wordt dan handelswaar en die willen we met deze actie voorkomen
 3. BEDRIJFSVOERING  Door het delen van de grond komen de grondkosten van het Veerhuis te vervallen. Wij geven dat door aan onze bezoekers met een 50 ct lagere koffie prijs.
 4. NATUUR Naast het Veerhuis is een stuk natuur / bos dat de Waterschappen wil overnemen voor de dijkversterking. Maar wat nu als dit stukje grond onverkoopbaar is gemaakt. Geldt dan nog steeds onteigening als optie. I
 5. INFRASTRUCTUUR Het Veerhuis bezit door toeval een stuk dijkweg. Ook die gaan we weggeven. Ook die wil Waterschappen overnemen. Kunnen zij in plaats van kopen ook met gebruiksrecht genoegen nemen.

Het Veerhuis is daarmee een ideale oefenplek om dit uit te werken in gemeenschaps-, ondernemers- en juridische zin.

De grond gaan we overdragen op de Stichting Grond van Bestaan (GvB) waarmee het juridisch verankerd en via de statuten geregeld is dat het niet meer te koop is. Er wordt een Community Land Trust gevormd die toeziet op de zorg voor de Aarde en dus ook het stukje grond van het Veerhuis. De CLT schept de voorwaarden voor de juiste dialoog tussen de betrokkenen ondernemers, gemeenschap en juridische beheerstichting en voert als zodanig haar beheerstaak uit namens gemeenschap en ondernemer.  Intern vormt CLT samen met GvB een deelgenootschap om deze commons opzet goed te organiseren.

PK ’89 Levensmonument

Pieter Kooistra woonde in het Veerhuis te Varik en was bedenker van de kunstuitleen in Nederland (1955).
Hij heeft echter de laatste 20 jaar van zijn leven besteed aan het uitwerken van een totaal nieuw concept voor de economie. Hij volgde daarbij onder andere de gedachte van Buckminster Fuller dat je compleet iets nieuws naast de huidige economie moest zetten. Hij voegde daar aan toe: “Denk het onmogelijke en wees realistisch”.  In zijn denken was geld gekoppeld aan de reële productie- en consumptieproces en niet aan de handel en speculatie in grond. Ook de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke vormde een belangrijke peiler in zijn denken. De kunstwerken van Pieter Kooistra zijn een belangrijk inspiratiebron om opnieuw te kijken naar hoe wij zelf in het leven staan, hoe we met elkaar omgaan en met de Aarde. Hierbij één van de 200 miniatuur werken. Verder is zijn nalatenschap omvangrijk met onder andere standbeelden, foto’s collectie van het Nationale Ballet, zelfportretten, etc..

De vrij gemaakte grond van het Veerhuis verminderen onze kosten. Wij geven dat voordeel door aan onze bezoekers met een lagere koffieprijs. We hebben dat doorgerekend voor de hele wereld.

Als wereldwijd alle grond niet meer verhandeld wordt dalen de levensonderhoud kosten voor alle wereldburgers met € 17.000 per jaar. Ook naar de volgende generaties.

Zie hier voorbeeld in de rest van de wereld