In de NRC van 19 januari staat een advertentie van Stichting de Hoop. Zij looft een prijs van € 25.000,– uit voor het innovatieve idee dat echt iets overhoop heeft gehaald in 2018 – in positieve zin wel te verstaan – op het gebied van kunst en cultuur.

Wij denken dat het idee van het DeelGenootschap een kans maakt. Immers: samenlevingskunst is net zo belangrijk als beeldende kunst, muziek en theater. Het maakt het scheppende vermogen vrij in de mens om vanuit liefde en vertrouwen nieuwe vormen van omgang met elkaar te creëren. De samenlevingskunstenaar schept nieuwe vormen van samenleven.

Nu willen wij dit idee promoten en graag jullie mening horen en aan hen doorsturen. En dat alles voor 1 februari! Is het DeelGenootschap volgens jou een idee dat overhoop haalt en zo ja waarom?

Wil je dan onderstaande zin afmaken en aan ons terug sturen?

Het DeelGenootschap heeft mij overhoop gehaald, omdat…

Of maak er een geheel eigen zin van.

Jouw antwoord graag via onderstaand formulier doorsturen dan kunnen we het makkelijk verwerken.

Heel veel dank voor je genomen moeite.

Hartelijke groet,
De Veerhuis DeelGenoten

P.S. Of we het worden of niet, als je een mooie zin gemaakt hebt, mogen we die dan ook gebruiken voor onze eigen site?

ANTWOORD

  • Vul hierboven het cijfer 15 in