6 sleutels voor de nieuwe economie

tools nieuwe economie

Breng je strategie en operatie in lijn met missie en bron

Ben jij met jouw organisatie een sleutel op weg naar een mens- en aarde-waardige samenleving en kan je daar wel wat ondersteuning bij gebruiken? Of zou je dat meer willen zijn en vraag je je af wat het van je vraagt om succesvol te zijn in deze veranderende wereld?

Dan zijn de 6 sleutels voor de nieuwe economie een interessante optie voor je:

  • zichtbaar maken hoe en waarom je de strategie kunt afstemmen op de bron van je organisatie.
  • je bedrijfsoperatie in lijn brengen met je missie
  • snel en doeltreffend zicht krijgen waar je nu staat, wat goed gaat en beter kan
  • je organisatie op een natuurlijke manier tot groei brengen
  • zicht krijgen op jouw meervoudige waarde creatie

> Vertel me wat meer

Heb je vragen?

bel: 0344-605640
> stuur een email

Zes sleutels nieuwe economie

hoe werkt het?

Lukt het jullie onvoldoende om een duurzaam en meervoudig verdien- en groeimodel te kiezen waardoor het lastig is om keuzes te maken en gemaakte keuzes steeds weer ter discussie staan?

Lukt het jullie niet om medewerkers voldoende te laten aansluiten op de bron waardoor mensen onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat gedaan moet worden?

Vraag je je af hoe je de bedrijfsopvolging regelt in termen van conceptueel, juridisch en economisch eigendom? Vraag je je af hoe je de eigendomsverhoudingen en besluitvorming regelt in binnen je organisatie in het licht van de wens het goede te doen voor de ontwikkeling van mens en aarde?

Met de zes sleutels voor de nieuwe economie kun je effectieve stappen zetten om deze en meer problemen structureel aan te pakken.

Heb je vragen?

bel: 0344-605640
> stuur een email

Reviews

De sessie met Damaris en Henry heeft ons als beheerders van YouBeDo even doen stilstaan. Vanuit deze rust en stilte zijn we middels de sleutels en systemisch werk aan het werk gegaan. Het heeft ons inzichten gegeven in waarom we doen wat we doen en inzichten in wat we op te lossen hebben. Een echte aanrader om met de kern van je organisatie dit te ondernemen

Damaris heeft ons begeleid in het helder maken van onze essentie en de verbinding die wij daarmee als individuele mensen in een team hebben. In de veilige ruimte konden zaken uitgesproken worden en werd helder dat mensen hun plek mochten gaan innemen ten behoeve van het geheel. Over een half jaar vragen we haar nog eens terug.

Interessant welke effecten de waarden vrijheid , gelijkheid en broederschap hebben in het sociaal domein. Hoe vind je daarin de balans. De uitdaging ligt in de verbinding van het economisch met het sociaal domein.

Damaris is met passie, feeling, empathie, kennis én doorzettingsvermogen van fundamenteel belang geweest voor het welslagen van de eerste grote stappen rond de maatschappelijke agendering van het thema Grondeigendom.

In voorbesprekingen met Damaris werkten we aan een duidelijke formulering van onze identiteit. Met de groep betrokkenen keken wij of onze organisatie kloppend aanvoelde dan wel of er nog ergens iets in beweging mag komen. Het heeft ons veel inzichten opgeleverd in korte tijd!

Dank voor een ongelooflijk bijzondere en inspirerende avond vorige week woensdag. Mooi hoezeer jij uit je innerlijke bevlogenheid en vakinhoudelijke kennis mensen weet mee te voeren in een nieuwe wereld van omgaan met onze aarde vanuit je holistisch economisch perspectief! Je verhaal en filosofie hebben me geraakt, vooral hoe je aantoont vanuit de dubbele lemniscaat hoezeer persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid bijdraagt aan het verwezenlijken duurzame wereld.

Nogmaals dank!

Damaris slaagt erin om deelnemers te raken waardoor ze op een hele persoonlijke manier gaan nadenken over de ‘abstracte’ begrippen vrij gelijk en samen en wat dat in de praktijk voor hun organisatie en hen persoonlijk betekent”

Studenten waren enorm geïnspireerd door haar verhaal en manier van ‘zijn’ waarbij ze aangaven dat Damaris duidelijk in staat is geweest om waar ze voor staat en haar ideële drijfveren heeft kunnen omzetten tot een leef en werkstijl op weg naar een inclusievere, duurzamere en rechtvaardigere wereld

Samenwerken met Damaris is fantastisch. Met veel creativiteit en gedrevenheid, waarbij de balans tussen concreetheid en het vasthouden van een hoog ambitieniveau op de lange termijn moeiteloos werd gevonden.

De sessies met Damaris waren hard werken. Het maakte onder andere duidelijk hoe eensluidend we zijn over de essentie van het Verhalenhuis en ook hoe belangrijk het is om deze expliciet te maken in het samenwerken intern en extern.

De “zes sleutels” gaven een verrassend inzicht in grote veranderingen, maar ook dagelijkse bezigheden waar we met meer mensen samenwerken. Het zal ons zeker helpen om iets anders te kijken naar nieuwe activiteiten en processen waar we anderen bij nodig hebben.

Veel dank ! Groet, 

Vrijblijvende kennismaking

6 sleutels nieuwe economie

Mail me vrijblijvend

Misschien wil je het er eerst nog even met me over hebben. Of misschien ben je al overtuigd en wil je meteen een afspraak boeken. In beide gevallen kun je het onderstaande formuliertje gebruiken, en dan neem ik snel contact met je op.

Dan maken we eerst telefonisch kennis om te kijken of het klikt en of ik je kan helpen. Als dat niet zo is, dan vertel ik het ook. Je zit dus nergens aan vast.

privacy beleid

0344-605640

Veerhuis

Doe- en kennishuis voor een nieuwe economie en samenleving

Klanten

Met mensen uit deze organisaties werken we samen

Op de hoogte blijven

  • Ben jij vernieuwer en ook op weg naar een nieuwe economie en samenleving? Dan nodigen wij je uit in ons Veerhuis netwerk. Schrijf je in en ontvang elke maand (net zoals meer dan 10.000 andere vernieuwers) handvatten, nieuwe ideeën en de agenda van het Veerhuis.
  • eenvoudig opzeggen  |  1 email / maand  |  je privacy is goed geregeld

Veerhuis

Doe- en kennishuis voor een nieuwe economie en samenleving