vrij gelijk samen organiseren en samenwerken

product nieuwe economie & samenleving

wat is het fundament van jouw organisatie?

samen ben je als mens gelijk en als persoon vrij

Jij wilt met jouw bedrijf meebouwen aan een mens- en aardewaardige samenleving. Je hebt een prachtig sociaal / circulair bedrijf opgezet of je werkt bij een dergelijk bedrijf. En dan.. klopt het wat jullie doen, verlies je je intentie in de krachten die vanuit de huidige samenleving op je afkomen? Zijn er sociale wetmatigheden te beschrijven die je kunnen helpen om je bedrijf gezond in te richten op een manier dat failliet gaan niet meer bestaat? Met de begrippen vrij gelijk samen onder je arm, leer je spelen met wetmatigheden en ze creatief toe te passen in elke situatie.

Met vrij gelijk samen kun je

  1. je organisatie zo inrichten dat tegengestelde krachten als vrij en samen tegelijk waar zijn, een verademing voor alle mederwerkers
  2. besluiten nemen zo dat mensen in hun kracht gaan staan en hun verantwoordelijkheid nemen
  3. leren organiseren vanuit de mens zelf, geleid door de intentie van vertrouwen

de vrij gelijk samenorganisatie creëer je zelf

details

Wil jij jullie besluitvormingsprocessen vernieuwen op een manier die recht doet aan mensen EN waarbij je niet verzand in eindeloze gesprekken?
Vraag jij je af hoe je gezonde eigendomsverhoudingen regelt in de nieuwe economie?
Wil jij dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en initiatieven nemen op basis van eigen kracht en capaciteiten en vraag jij je af waarom dat toch niet lukt?
Of lukt het niet om mensen aan een gemeenschappelijke intentie te verbinden?

Dan is werken aan een vrij gelijk samenorganisatie misschien precies waar je naar op zoek bent.

De vrij gelijk samenorganisatie helpt je bij:

  • het vinden van de juiste balans tussen ik en wij
  • het vinden van de juiste balans tussen eigen verantwoordelijkheid en regels en afspraken
  • het vinden van structuren waarin vrij gelijk samen alledrie waar kunnen zijn

Reviews

Damaris heeft ons begeleid in het helder maken van onze essentie en de verbinding die wij daarmee als individuele mensen in een team hebben. In de veilige ruimte konden zaken uitgesproken worden en werd helder dat mensen hun plek mochten gaan innemen ten behoeve van het geheel. Over een half jaar vragen we haar nog eens terug.

Damaris is met passie, feeling, empathie, kennis én doorzettingsvermogen van fundamenteel belang geweest voor het welslagen van de eerste grote stappen rond de maatschappelijke agendering van het thema Grondeigendom.

In voorbesprekingen met Damaris werkten we aan een duidelijke formulering van onze identiteit. Met de groep betrokkenen keken wij of onze organisatie kloppend aanvoelde dan wel of er nog ergens iets in beweging mag komen. Het heeft ons veel inzichten opgeleverd in korte tijd!

Dank voor een ongelooflijk bijzondere en inspirerende avond vorige week woensdag. Mooi hoezeer jij uit je innerlijke bevlogenheid en vakinhoudelijke kennis mensen weet mee te voeren in een nieuwe wereld van omgaan met onze aarde vanuit je holistisch economisch perspectief! Je verhaal en filosofie hebben me geraakt, vooral hoe je aantoont vanuit de dubbele lemniscaat hoezeer persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid bijdraagt aan het verwezenlijken duurzame wereld.

Nogmaals dank!

Damaris slaagt erin om deelnemers te raken waardoor ze op een hele persoonlijke manier gaan nadenken over de ‘abstracte’ begrippen vrij gelijk en samen en wat dat in de praktijk voor hun organisatie en hen persoonlijk betekent”

In onze Woongemeenschap voel ik de vrijheid om te zijn wie ik ben: ik geef mijn inzet en betrokkenheid vorm op mijn manier; mijn balans daarin mag er zijn. De omgang en communicatie ademt het vertrouwen dat de bewoners zich naar vermogen inzetten. Soms meer soms minder. En dat het goed is.
De themabijeenkomst met Damaris over vrij gelijk samen heeft bijgedragen aan deze verworvenheid in onze Woongemeenschap.
,

Mail me vrijblijvend

Misschien wil je het er eerst nog even met me over hebben. Of misschien ben je al overtuigd en wil je meteen een afspraak boeken. In beide gevallen kun je het onderstaande formuliertje gebruiken, en dan neem ik snel contact met je op.

Dan maken we eerst telefonisch kennis om te kijken of het klikt en of ik je kan helpen. Als dat niet zo is, dan vertel ik het ook. Je zit dus nergens aan vast.

Damaris Matthijsen

  • Vul hierboven het cijfer 2 in

Veerhuis

Doe- en kennishuis voor een nieuwe economie en samenleving