PLAATS VOOR EEN EIGENZINNIGE EN CREATIEVE ONDERNEMER

De afgelopen 5 jaar heeft het Veerhuis een mooie naam opgebouwd met onlangs de 25ste plaats op de Duurzame Top 100 van de Trouw. Tegelijk ontwikkelen en verdiepen onze Inzichten en voelen we een kantelpunt. Het Veerhuis vraagt om modern ondernemerschap. Kortom, we nodigen (een) ondernemer(s) uit voor een nieuwe impuls.

Het Veerhuis staat in Varik. Wij noemen het een “doe- en kennishuis voor een nieuwe economie”. Je mag het wat ons betreft ook best een clubhuis noemen voor mensen die werken aan ‘een mooiere wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is’. Een wereld en een economie die iedereen insluit en de grenzen van de natuur respecteert.

En dat doen we op drie niveaus:

  • De relatie tussen ons en de planeet
  • De relatie tussen ons en de ander
  • De relatie tussen ons en onszelf, want die bepaalt tenslotte de kwaliteit van ons handelen binnen die andere twee relaties.

Oftewel ‘soul, soil & society’ naar Satish Kumar, oprichter van het Schumacher College.

Binnen het Veerhuis bedenken we, ontwikkelen we, agenderen we en faciliteren we activiteiten die hieraan bijdragen.

DE PLANEET

Zo is het Veerhuis betrokken bij initiatieven die zich richten op een rechtvaardiger, democratischer en natuur-inclusieve manier van landbeheer en – ontwikkeling. Onder meer door ecovillages en de oprichting van Community Land Trusts Nederland, en door zelf actief daarbinnen een van de eerste ‘pilots’ te ontwikkelen: de vrijkoop van de grond onder het Veerhuis zelf. Daarnaast door het onderwerp te agenderen. Bijvoorbeeld door de oproep Moeder Aarde in te dienen voor de Werelderfgoedlijst, een initiatief dat op grote schaal geefgeld wil inzetten om land in gemeenschappelijkheid (als common) te kunnen beheren.

DE ANDER

We dragen bij aan nieuwe vormen van samenwerking. Vormen van samenwerking waarbij de economische dimensie niet gereduceerd wordt tot een transactie, maar gebaseerd is op liefde, vertrouwen, vrijgevigheid en wederkerigheid. En onze eigen, unieke, innerlijke individuele grond en bijdrage. Zo ontwikkelden we het Deelgenootschap als moderne organisatievorm geworteld in vertrouwen en daarbinnen een nieuwe, daadwerkelijk collaboratieve manier van besluitvorming. En de UNO-box is een instrument die organisaties de mogelijkheid biedt om vanuit de oorspronkelijke, innerlijke motieven de verbinding te leggen met de buitenwereld, haar stakeholders.

Maar bovenal functioneert het Veerhuis als clubhuis voor gelijkgestemden: als veranderaar ben je altijd welkom om even energie te tanken, met andere veranderaars te spreken, inspiratie op te doen of gewoon even te chillen met een kop koffie. We bieden verschillende faciliteiten om te vergaderen, flexwerken, overnachten en catering.  

ONSZELF

Bepalend voor de kwaliteit van ons handelen en onze relaties is de verhouding tot onszelf. En daarom bieden we voor wie dat wil verschillende paden voor bezinning en reflectie. Verschillende omdat we niet geloven dat een enkele weg de enige weg is. Alle paden die werken aan een open mind, hart en wil – wijsheid, compassie en moed – zijn meer dan welkom. Voortkomend uit Economy Transformers is de Leergang voor Samenlevingskunst gestart in het Veerhuis. Ook de informatie van Damanhur uit Italië is een bron van inspiratie en verdieping in onszelf.

Wat we verder nog belangrijk vinden

  • Inclusiviteit & diversiteit – hoe meer zielen hoe meer vreugd
  • Creativiteit
  • Ondernemerschap – fail fast, to learn fast
  • Vrijheid – gelijkheid – broederschap, of zoals wij het noemen: Vrij, Gelijk en Samen

BOEIENDE UITDAGING VOOR EEN ONDERNEMER

Het Veerhuis is nu, hoe kan het anders, georganiseerd als een DeelGenootschap. De kracht hiervan is dat het altijd blijft kijken naar of het klopt wat je doet, of je vanuit passie aan het werk bent. En een DeelGenootschap kan zich volledig vernieuwen. Zo ziet ook Henry als initiatiefnemer van het Veerhuis een nieuwe taak voor zich. Het als een common beheren van grond, arbeid en kapitaal is zijn “opdracht”, met centraal daarin de Aarde als ons erfgoed. Iedereen betrekken en de grenzen en wensen van de natuur respecteren. Sterker leunen op intuïtie. Door de verbinding met onze innerlijke leiding, ons hart, zal het hele bestaan hierop reageren. Voor het Veerhuis blijft hij zich inzetten als hoofdsponsor/inspirator in plaats van, zoals  nu, als beheerder.

We maken daarmee ruimte voor jou om helemaal in te stappen en je het Veerhuis eigen te maken, naar jouw eigen aard en passie. Voel je uitgenodigd er het jouwe van te maken!

We nodigen nieuwe jonge ondernemers uit om eigenaarschap te nemen van alles wat het Veerhuis nu is en kan worden. Ondernemers met een creatieve geest die vrouwelijke kwaliteit / verbindend leiderschap weet te matchen met nieuwetijdse zakelijkheid.

Jouw uitdaging is om met het huidig aanbod en ons netwerk (bijna 5000 nieuwsbrief lezers), en allerlei andere denkbare (eigen) initiatieven de brug te slaan en de verbinding te zoeken naar de buitenwereld. Om een breder publiek te bedienen maar ook om tot een gezonde, duurzame bedrijfsvoering te komen. De aandachtsvelden en mogelijkheden die wij zien variëren van dagtoerisme (bijna 4000 klanten in 2019) tot inspiratiedagen, van ruimtes verhuren tot fondsenwerving. Potentie zit ook in de verkoop van de grote hoeveelheid kunst van Pieter Kooistra en het Village Trade Center.

Het moge duidelijk zijn dat er voor een eigenzinnige, creatieve ondernemer veel mogelijk is en de plek en de essentie veel vervulling kan geven. In het Veerhuis investeren is ook welkom om het daarmee extra  tot bloei te brengen.

Kortom; de weg ligt open voor een ondernemer die het een mooie uitdaging vindt om met het Veerhuis het komende jaar hoger op de Duurzame Top 100 van de Trouw te eindigen.

Ben jij die persoon? Mail henry@veerhuis.nl