,

7 grote vraagstukken & oplossingen in de nieuwe economie

vraagstukken circulaire economie

De keten van producent tot consument is vaak lang en ondoorzichtig. Zijn ze wel duurzaam en is het ook een circulaire economie? Dit blog gaat in op de 7 grote vraagstukken van deze eeuw en hoe we daar mee om kunnen gaan (bron: artikel radicale ketenvernieuwing, het Groene Brein).

In de 21ste eeuw staan we voor grote vraagstukken. Het zijn de almaar toenemende kloof tussen armoede en rijkdom, klimaatproblemen, bodem- en grondstoffenuitputting en vervuiling, migratie en vluchtelingenvraagstukken e.d.  Velen zien samenwerking door de hele keten van producent tot consument als één van de oplossingen voor deze problemen.

Wij zien de situatie in ketens (onder meer in de agrarische sector) op dit moment echter als onduurzaam en geen voorbeeld van circulaire economie. Bovendien vonden we oplossingen die in ketentrajecten worden ontwikkeld vaak te stap voor stap, te weinig integraal en te beperkt systemisch van aard om zoden aan de dijk te zetten. Wat ons betreft is er meer nodig willen ketens een antwoord zijn op de grote vraagstukken van deze eeuw. Hoe zijn korte ketens te realiseren?

7 oplossingen voor een radicaal nieuwe aanpak in de keten.

Uit de whitepaper Radicale ketenvernieuwing van het Groene Brein komen 7 interessante ideeën naar voren voor een nieuwe aanpak in de keten. Ik deel ze met je.

1. Van deelbelang naar gemeenschappelijk belang. Ook financieel.

Werk aan een gemeenschappelijk doel voor de keten. Organiseer vanuit dit doel besluitvorming waaraan elke schakel zelfstandig deelneemt. Organiseer daarnaast principes van gedeelde winst.

2. Van éénvoudig eigenaarschap naar meervoudig eigenaarschap

Werk aan meervoudig eigendomsrecht van grond, arbeid en kapitaal, bijvoorbeeld middels beheerstichtingen die de productiemiddelen namens het collectief beheren. Dit betekent een radicale verschuiving in de balans waarop deze idealiter niet meer zijn opgenomen.

3. Van enkelvoudige waarde naar meervoudige waarde

Maak voor je eigen keten een model waarin meervoudige waarde creatie en vernietiging transparant gemaakt kan worden en bereken dit door in de verlies/winst rekening

4. Van anoniem naar bekend en transparant

Organiseer ketens waar mogelijk lokaal met partijen die elkaar kennen en internationale ketens met vaste partijen die elkaar kennen en transparant zijn naar elkaar.

5. Van reclame naar gedeeld verhaal

Vertel het verhaal gezamenlijk, inclusief de consument. Creëer een overkoepelend marketingbudget in het belang van de gehele keten.

6. Van lineaire processen naar circulaire processen

Zoek naar voorbeelden en sluit je daarbij aan. Open een eerlijke en gelijkwaardige dialoog met alle partijen in de keten.

7. Van “straffen en belonen” naar inspirerend leiderschap.

Handel vanuit vertrouwen en liefde. Onderzoek je eigen angsten en behoeften aan overheersing in de keten. Werk vanuit heelheid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *