• Wat is de bron van waaruit je handelt en hoe formuleer je dat op een manier die duidelijk is en draagvlak biedt?
  • Hoe zorg je ervoor dat alle mensen in je organisatie aangehaakt zijn op waar jullie voor staan?
  • ‘What business are you in’? Wat doe je nu eigenlijk precies in die nieuwe economie. En hoe maak je dat duidelijk naar je omgeving?